Chai xịt chống rỉ và bôi trơn sên đa năng

Premium Japan Quality 

6 ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

1. Không mùi & Thân thiện môi trường

2. Xuyên thấu và tách nước rất nhanh

3. Chống rỉ sét cực tốt

4. Bôi trơn và chịu tải vượt trội

5. Không làm biến dạng cao su và nhựa

6. Ít dính da tay, ít vấy bẩn

Description Daphne Super Coat JP is aerosol type of anti-rust oil specially formulated with a highly-refined mineral base oil and various additives like rust prevenive additives and organic molybdenum extreme pressure agent, these improve the penetration, rust prevention and lubrication performance. Due to the potential environmental impact, the corrosion additive is barium compound free.

Application

Used as an aerosol type of lubrication for various types of machinery, tools, lubricating metal products and anti-rust application. - General lubrication and rust preventive purpose during overhaul of machinery. - Transport equipment & machinery, bicycles, rotation parts and other anti-rust lubricant. - Lubrication on tools, repair parts, measuring equipment rust during storage and loosening bolts & nuts. - Rust prevention for various machinery parts that are prompt to rust.

Characteristics

1. Excellent performance in water displacement, rust prevention & lubrication. 2. Suitable to apply on non-metal parts to prevent rust and discoloration. 3. Excellent penetration performance for narrow clearance parts and a long nozzle can be installed to enhance to lubrication efficiently. 4. Excellent performance in removing loose rust particles, nylon and wire brushes. 5. Lubrication can be carried with an inverted position.

Packing

400ml x 10 Cans
Chai xịt chống rỉ và bôi trơn sên đa năngLiên Hệ

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét